Pano za menjačnicu

Nazad na indeks

Pano prikazuje dve vrednosti - prodajni i kupovni kurs.

Vrednosti se sastoje od ukupno pet 7-segmentnih LED cifara visine ~57mm. Decimalna tačka se nalazi iza treće cifre, ali se po želji može pomerati.

Postavljanje vrednosti se vrši putem preklopnika na zadnjoj strani uređaja, svaka cifra posebno.

Kućište je od laganog drveta i postoji mogućnost vešanja.

Napajanje uređaja je 12V, 2A maksimalno

Orjentaciona cena: € 90,00

U toku rada

Lice

Nalicje

Spisak komponenti
Drvena kutija 280x230x701 komad
Akril boja crna, 59ml1 komad
Unutrašnja noseća letva1 komad
Vijak M3x25 sa upuštenom glavom4 komada
Vijak M3x2010 komada
Navrtka M338 komada
Podloška M3 ravna22 komada
Podloška M3 elastična8 komada
Termoskuplajuća cev - razni prečnici1 metar ukupno
IDE kabl 40-žilni, 0,5m1 komad
Pertinaks ploča sa rupicama i pedovima 100x1001 komad
Lemna letvica muška, dvoredna, 90°1 komad
Lemna letvica ženska, jednoredna, prava4 komada
IC podnožje DIL 145 komada
IC podnožje DIL-P 1610 komada
Utičnica za napajanje 2,5mm2 komada
Otpornik 220R, 0,25W, 5%70 komada
Otpornik 470R, 0,25W, 5%2 komada
Otpornička lestvica 8x10k, SIP 85 komada
CD451110 komada
Kodni obrtni preklopnik 0 - 910 komada
7-segmentni displej sa zajedničkom katodom, 2,3"10 komada
Dvožilni kabl 1,5mm², crveno-crni1,5 metar
Napojna jedinica 12V/2A sa kablovima i utikačima1 komad
Alat za postavljanje kodnih preklopnika1 komad

By Emil Vicai © 2014