Kalkulator QTH lokatora

Ovde možete izračunati QTH lokator na osnovu geografske širine i dužine, ali i obratno.
Druga funkcija ove stranice je računanje udaljenosti između dve geografske lokacije.
Udaljenost se računa na osnovu geografskih širina i dužina.

Obratite pažnju na pravopis prilikom unosa QTH lokatora!
Prva lokacija
geografska širina:  °  '  " decimalni format: QTH lokator:
geografska dužina:  °  '  " decimalni format:
Druga lokacija
geografska širina:  °  '  " decimalni format: QTH lokator:
geografska dužina:  °  '  " decimalni format:
Udaljenost:  km
Desktop program možete skinuti ovde.